• Title: 八方支援 四川地震救災 善心欄
  • Date: Friday, May 30, 2008
  • Synopsis: 籌款賑災商號及組織﹕大都會獅子會為響應四川地震賑災﹐獅子會呼籲更多餐飲業同仁加入義賣行動,品嘗美食
  • Article Text: 籌款賑災商號及組織﹕ 大都會獅子會為響應四川地震賑災﹐獅子會呼籲更多餐飲業同仁加入義賣行動,品嘗美食,奉獻愛心。如有餐館有意加入,請聯絡Jimmy Ho(粵語)604-649-2277或Lillian Li(國語):604-720-3990。 5月29日將捐款存入「明報四川賑災戶口」的善長芳名﹕ Mo Ling Ng Ka Kin Yeung Tai Yin Chan/Wai Chun Cheng Lee Lai Hing Ji San Lee Lau Albert Hin Kai James Tsang Kwok Cheuck Sun Daniel Victor Foo Luk Mak Nam Phung Augustine Chan Hok Nam Ng Lawrence Ip & Monica Ip Nerrisa Lau Lee Suzie P K Li Mary Chen Wing Shing Tam Chow Cheuk Yi Minh To Fortune Restaurant Shiu Kuen Elaine Lo Jonathan Lo Annay LS Leung Gong Yun Feng Liu Ting Man Omni Dental Ceramics Ltd John Cheung Hong Xia Li Bill & Judy Chan Susan Kingford Seafood Restaurant Ltd Terence Kwok