• Title: 聖誕老人潛水
  • Date: Saturday, December 6, 2008
  • Synopsis: 溫哥華水族館冬日仙境(Winter Wonderland)周末表演節目,其中重要環節潛水聖誕老人(Scuba Santa)
  • Article Text:
  • Article Text: 溫哥華水族館冬日仙境(Winter Wonderland)周末表演節目,其中重要環節潛水聖誕老人(Scuba Santa)演出已開始,圖見潛水聖誕老人,昨日在水族館展覽活動中率先亮相,與小朋友隔玻璃近距離接觸。(加新社)